จก.กง.ทบ. มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราช กง.ทบ. ประจำปี 2563 ณ ห้องอเนกประสงค์ กง.ทบ. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63
จก.กง.ทบ และข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนากรมการเงินทหารบก ครบรอบปีที่ 81 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63
จก.กง.ทบ. และข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 63
จก.กง.ทบ. และข้าราชการ กง.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 63 ณ บก.ทบ. เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 63
จก.กง.ทบ. และภริยา เป็นผู้แทนในการมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับบิดาและมารดาของกำลังพล ทบ. ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีความจำเป็นในการใช้รถเข็นวีลแชร์ในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 ณ ห้องอเนกประสงค์ กง.ทบ. ชั้น 2 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63
จก.กง.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานการเงินหน่วยในเขตพื้นที่ ทภ.2 (มทบ.24) เมื่อวันที่ 5 – 6 มี.ค. 63
กง.ทบ. จัดการตรวจสุขภาพกำลังพลในสังกัด ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 62
พิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีทุพพลภาพของกำลังพลในสังกัด เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 63
กง.ทบ. จัดงานเลี้ยงพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ณ ห้องจัดเลี้ยง สโมสร ทบ. (วิภาวดี) เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63
จก.กง.ทบ. และข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 70 ประจำปี 2563 ณ บก.ทบ. เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63
จก.กง.ทบ. และ ข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ภายในพื้นที่ วัดสุคันธาราม ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63
กง.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลในสังกัด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ สนามหญ้าหน้า บก.ทบ. เมื่อวันที่ 24 – 25 ก.พ. 63
กง.ทบ. จัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อสวัสดิการข้าราชการ กง.ทบ. ณ สนามวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 63
จก.กง.ทบ. และข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพรในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 63
รอง จก.กง.ทบ.(1) และ ข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธ.ค. 62 ในวันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 ณ บก.ทบ. 
อง จก.กง.ทบ.(2) และ ข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อ 27 พ.ย. 62
พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตร นนส.ทบ. 1 ปี เหล่า กง.รุ่นที่ 22(2/61) ณ รร.กง.กง.ทบ. เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62
จก.กง.ทบ. และข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจุฬามณี ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 62 
ภริยา จก.กง.ทบ. ร่วมงานแสดงความยินดี ที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น และแถลงข่าวการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ต.ค. 62
จก.กง.ทบ. และข้าราชการ กง.ทบ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าหอประชุมกิตติขจร เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 62 ในงานน้อมรำลึกครบรอบ 109 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีรถไฟสามเสน เขตพญาไท กทม. เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 62
จก.กง.ทบ. และ ข้าราชการ กง.ทบ. เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมี่นสุทธนารีนาถ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 62
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง (ฝั่งพระบรมมหาราชวัง) เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ณ วัดโสมมนัสราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 62
จก.กง.ทบ. และภริยา พร้อมข้าราชการ กง.ทบ. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทบ. เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดแม่น้ำคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คูน้ำข้างสโมสรทหารอากาศบางซื่อ เขตดุสิต กทม. เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 62
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง (ฝั่งพระบรมมหาราชวัง) เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 62
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการปฏิบัติงาน ระบบ Krungthai Coperate Online ของกองทัพบก เมื่อวันที่ 7-9 ต.ค. 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
พิธีเทิดเกียรติอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี 2562 ณ รร.จปร. จังหวัดนครนายก วันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 62 
จก.กง.ทบ. และ ข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ภายในพื้นที่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) ตามโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เมื่อ 18 ก.ย. 62
กิจกรรมอบรม “การชี้แจงการกรอกข้อมูล การสมัครใช้บริการระบบ KTB Corporate Online” ของหน่วยที่เบิกเงินจากคลัง จำนวน 46 หน่วย ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 รร.กง.กง.ทบ. เมื่อวันที่ 5-6 ก.ย. 62
รอง จก.กง.ทบ. (2) และข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันมวยชิงชนะเลิศ ทบ. ประจำปี 2562 ณ สนามมวยลุมพินี รามอินทรา เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62
จก.กง.ทบ. และข้าราชการ กง.ทบ. เข้าร่วมงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมกิตติขจร และบริเวณโดยรอบ บก.ทบ. เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62
จก.กง.ทบ. และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานวันเปิด บก.ทบ. วันที่ 29 ส.ค. 62 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน/พลเรือน เพื่อบรรจุในเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ ของเหล่าทหารการเงิน รุ่นที่ 7 ณ รร.กง.กง.ทบ. เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62
กง.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลในสังกัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ สนามหญ้าหน้า บก.ทบ. เมื่อวันที่ 14 – 15 ส.ค. 62
จก.กง.ทบ. และ ข้าราชการ กง.ทบ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถาบันราชานุกูล เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62
จก.กง.ทบ. และ ข้าราชการ กง.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ส.ค. 62 
จก.กง.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานการเงินหน่วยในเขตพื้นที่ ทภ.1 (มทบ.14 และ บชร.1) จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 – 9 ส.ค. 62
จก.กง.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารการเงิน รุ่นที่ 36 ณ ห้องเรียนรวม รร.กง.กง.ทบ. เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62
จก.กง.ทบ. และ ข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ภายในพื้นที่ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ตามโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เมื่อ 31 ก.ค. 62 
จก.กง.ทบ. และ ข้าราชการ กง.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 62
ภริยา จก.กง.ทบ. ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กทม. เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 62
จก.กง.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน/พลเรือน เพื่อบรรจุในเหล่าสนับสนุนการช่วยรบของเหล่าทหารการเงิน รุ่นที่ 7 ณ ห้องเรียนรวม รร.กง.กง.ทบ. เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 62
จก.กง.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารการเงิน รุ่นที่ 36 ณ ห้องเรียนรวม รร.กง.กง.ทบ. เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 62
จก.กง.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานการเงินหน่วยในพื้นที่ ทภ.2 ณ บก.มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62
จก.กง.ทบ. และภริยา พร้อมคณะ เยี่ยมเยือนครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและของที่ระลึก เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 62
กิจกรรมอบรม โครงการ “เสริมความรู้ เพิ่มทักษะ เติมความสุข” โดย ความร่วมมือของสมาคมแม่บ้านทหารบก และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 62 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
พล.อ. วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์ เป็นประธานพิธีสงฆ์ วันสถาปนากรมการเงินทหารบก ครบรอบปีที่ 80 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 62
จก.กง.ทบ. และข้าราชการ กง.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 41 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 62
  ข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมกันพัฒนาความสะอาด ภายในพื้นที่ วัดใหม่ทองเสน ตามโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เมื่อ 28 พ.ค. 62
จก.กง.ทบ. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานการเงิน มทบ.43 และ บชร.4 จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16-17 พ.ค. 62
จก.กง.ทบ. และ ข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พื้นที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62
  จก.กง.ทบ. มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราช กง.ทบ. ประจำปี 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ กง.ทบ. เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 62
  จก.กง.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่า กง. รุ่นที่ 69 ณ ห้องเรียนรวม รร.กง.กง.ทบ. เมื่อ 25 เม.ย. 62
  จก.กง.ทบ. และ ข้าราชการ กง.ทบ. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ 23 เม.ย. 62
  จก.กง.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการ กง.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรม วันสงกรานต์ภายใน บก.ทบ. ณ ห้องจัดเลี้ยง 221 เมื่อ 11 เม.ย. 62
กง.ทบ. จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ กง.ทบ. โดยมี จก.กง.ทบ. เป็นประธาน ในวันพุธที่ 10 เม.ย. 62
รอง จก.กง.ทบ. (1) และ ข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมกันพัฒนาความสะอาด ณ บริเวณรอบพระปฐมบรม ราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ (สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อ 5 เม.ย. 62
จก.กง.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนา รร.สธ.ทบ. ครบรอบ ปีที่ 110 เมื่อวันพุธที่ 3 เม.ย. 62
ข้าราชการสังกัด กง.ทบ. ร่วมกันทำความสะอาดวัดสังเวชวิศยาราม ตามโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เมื่อ 26 มี.ค. 62
ภริยา จก.กง.ทบ. ร่วมงานโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพของ ทบ. ของสมาคมแม่บ้าน ทบ.
ปี 2562  ณ สโมสร ทบ. (วิภาวดี) เมื่อ 21 มี.ค. 62
จก.กง.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด กง.ทบ. ร่วมกันตักบาตร ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อ 20 มี.ค. 62
จก.กง.ทบ. และข้าราชการสังกัด กง.ทบ. ร่วมกันทำความสะอาดวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เมื่อ 20 มี.ค. 62
กง.ทบ. จัดงานเลี้ยงพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ณ ห้องจัดเลี้ยง สโมสร ทบ. (วิภาวดี) เมื่อ 7 มี.ค. 62
จก.กง.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด กง.ทบ. ร่วมกันตักบาตร ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อ 5 มี.ค. 62
จก.กง.ทบ. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานการเงิน มทบ.38 จ.น่าน เมื่อ 15 ก.พ. 62
จก.กง.ทบ. มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของหน่วยภายในพื้นที่ บก.ทบ. ให้กับ นขต.กง.ทบ. ที่รับผิดชอบกีฬาแต่ละประเภท เมื่อ 13 ก.พ. 62
กง.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลในสังกัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ สนามหญ้าหน้า บก.ทบ. เมื่อ 11 – 12 ก.พ. 62
กง.ทบ. จัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อสวัสดิการข้าราชการ กง.ทบ. ณ สนามวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ เมื่อ 6 ก.พ. 62
จก.กง.ทบ. และข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ วันที่ 2 ม.ค. 62
จก.กง.ทบ. และคณะ ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม มทบ.19 โดยมี รอง ผบ.มทบ.19 ให้การต้อนรับ
จก.กง.ทบ. และคณะ ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม
ร.12 พัน. 1 รอ. โดยมี ผบ. ร.12 รอ. ให้การต้อนรับ
จก.กง.ทบ. และภริยาพร้อมด้วยข้าราชการสังกัด กง.ทบ. ร่วมงานอุ่นไอรัก “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
ข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมริ้วขบวนเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 5 ธ.ค. 61
จก.กง.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด กง.ทบ. ร่วมกิจกรรมงานจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่รอบ กง.ทบ. เมื่อ 28 พ.ย. 61
จก.กง.ทบ. และข้าราชการสังกัด กง.ทบ. ร่วมกันทำความสะอาดวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ตามโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เมื่อ 15 พ.ย. 61
จก.กง.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด กง.ทบ. ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดถ้ำพิบูลธรรมคีรี จ. ลพบุรี เมื่อ 3 พ.ย. 61
พิธีรับ – ส่งหน้าที่ จก.กง.ทบ. ระหว่าง พล.ท. ชูชาติ สุกใส กับ
พล.ต. กฤษณ์ จาดสุวรรณ เมื่อ 2 ต.ค. 61